ADVANCE TICKET

HAKUBA

SHIGA & HOKUSHIN

CHUOH

TOHSHIN & GUNMA

MYOKO

YUZAWA

OKUMINO & HIDA

TOHOKU & KITAKANTO

HOKURIKU

 • SKIJAM KATSUYAMA

  • Adult 1day Ticket JPY3,400 Sold out
  • Child 1day Ticket JPY2,200 Sold out
 • IOX-AROSA

  • Adult 1day Ticket JPY3,440 Sold out
 • TATEYAMA-SANROKU

  • Adult 1day Ticket JPY2,900 Sold out

HOKKAIDO

 • FURANO

 • SAHORO

  • Adult Five 1day Tickets JPY23,500 Sold out
  • Senior Five 1day Tickets JPY19,200 Sold out
  • Junior high school & high school student Five 1day Tickets JPY15,800 Sold out
  • Child Five 1day Tickets JPY11,700 Sold out
 • TEINE

  • Adult Five 1day Tickets JPY23,500 Sold out
  • Senior Five 1day Tickets JPY19,200 Sold out
  • Junior high school & high school student Five 1day Tickets JPY15,800 Sold out
  • Child Five 1day Tickets JPY11,700 Sold out
 • RUSUTSU

  • Adult Five 1day Tickets JPY23,500 Sold out
  • Senior Five 1day Tickets JPY19,200 Sold out
  • Junior high school & high school student Five 1day Tickets JPY15,800 Sold out
  • Child Five 1day Tickets JPY11,700 Sold out
 • MOUNT RACEY

  • Adult Five 1day Tickets JPY21,000 Sold out
  • Senior & Junior high school & high school student Five 1day Tickets JPY16,000 Sold out
  • Child Five 1day Tickets JPY11,000 Sold out
 • KIRORO

KANSAI & CHUGOKU

 

HAKUBA

SHIGA & HOKUSHIN

CHUOH

TOHSHIN & GUNMA

MYOKO

YUZAWA

OKUMINO & HIDA

TOHOKU & KITAKANTO

HOKURIKU

 • SKIJAM KATSUYAMA Sold out

  • Adult 1day Ticket JPY3,400 Sold out
  • Child 1day Ticket JPY2,200 Sold out
 • IOX-AROSA Sold out

  • Adult 1day Ticket JPY3,440 Sold out
 • TATEYAMA-SANROKU Coming Soon

  • Adult 1day Ticket JPY2,900 Sold out

HOKKAIDO

 • FURANO

 • SAHORO Sold out

  • Adult Five 1day Tickets JPY23,500 Sold out
  • Senior Five 1day Tickets JPY19,200 Sold out
  • Junior high school & high school student Five 1day Tickets JPY15,800 Sold out
  • Child Five 1day Tickets JPY11,700 Sold out
 • TEINE Sold out

  • Adult Five 1day Tickets JPY23,500 Sold out
  • Senior Five 1day Tickets JPY19,200 Sold out
  • Junior high school & high school student Five 1day Tickets JPY15,800 Sold out
  • Child Five 1day Tickets JPY11,700 Sold out
 • RUSUTSU Sold out

  • Adult Five 1day Tickets JPY23,500 Sold out
  • Senior Five 1day Tickets JPY19,200 Sold out
  • Junior high school & high school student Five 1day Tickets JPY15,800 Sold out
  • Child Five 1day Tickets JPY11,700 Sold out
 • MOUNT RACEY

  • Adult Five 1day Tickets JPY21,000 Sold out
  • Senior & Junior high school & high school student Five 1day Tickets JPY16,000 Sold out
  • Child Five 1day Tickets JPY11,000 Sold out
 • KIRORO

KANSAI & CHUGOKU